Привет. Heter du Vladimir Putin?

Skolorna fördömer å det starkaste Rysslands invasion av Ukraina. Vi har infört effektiva sanktioner mot president Vladimir Putin.

Är du president Putin?

Vi vet att denna låtsassanktion kan tolkas som ett hån mot modern diplomati. Det har aldrig varit vår avsikt.

Femte internationalen

Trotskij är död, men vi lever än.

Vi är inte revolutionärer på riktigt. ☭
Vi är inte revolutionärer på riktigt. ☭

Alla hittillsvarande samhällens historia är matkampens historia.

Fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, fisk och Björkeby, kort sagt, förtryckare och förtryckta, stod i ständig motsättning till varandra, förde en oavbruten, än dold, än öppen kamp, en kamp som varje gång slutade med hela samhällets revolutionära omgestaltning eller med de kämpande klassernas gemensamma undergång.

Vi försmår att hemlighålla våra åsikter och avsikter. Vi förklarar öppet att våra mål endast kan uppnås genom det våldsamma omstörtandet av all hittillsvarande samhällsordning. Må de härskande klasserna darra för vår revolution. Eleverna har i den inget annat att förlora än sina bojor. De har en värld att vinna.

Elever i alla skolor, förena er!

Projektet skolorna.com härstammar ur södermalmsskolan.com – skapat för en enstaka skola. När samtliga grundare började på olika gymnasier innebar det en öppning för expansion. Men vår idé har alltid förblir att enkelt tillhandahålla elever digitala verktyg för allt mellan läromedel och matmenyn.

Kvalitet och smidighet är A och O för oss. I och med denna nya lansering vill vi förenkla och förbättra. Vi hoppas ni vill följa med oss på denna resa.

Sodexo vare med er!

Skolorna är en partipolitiskt obunden organisation vars enda uttalade fiende är Fisk Björkeby. Med detta inlägg avser vi inte mana till någon form av väpnad revolution.